ધ ગુજ્જુ એન્ડ ગન્સ - ૧ (ગદ્દાર)

by Urvil Gor Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

આ નવલકથાના અમુક દ્રશ્ય, પાત્રો અને ઘટના સત્ય પર આધારિત છે. ગોપનીયતા રાખવા માટે નામ અને જગ્યા બદલી નાખવામાં આવી છે.જેની નોંધ લેવી. નોંધ :- આ નવલકથા કોઈ પણ જાતની હિંસા કે જાતીય હિંસા ને પ્રોત્સાહન આપતી નથી. 15જૂન,1995 ...Read More