સાચા ભેખધારી

by Bakul in Gujarati Letter

મારી પ્યારી કલ્પના... કેમ છે તું? મજા માં હોઈશ...એના કરતાં મજાકિયા અંદાજ માં પૂછું તને તો કેવું ગમે કેમ? હાય કલ્પુડી..!!! હાવ આર યુ .? તો કેવું લાગે કેમ? ☺️ અરે આ મારાં લેખક લેખિકા મિત્રો બધું ...Read More