મેજર નાગપાલ - 11 (અંતિમ ભાગ)

by Mittal Shah Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

સવારે અગ્યાર વાગ્યે મેજર બ્યુટી સેન્ટર પર જેવા પહોંચ્યા તેવા જ કિલોપેટ્રિયા ના માણસો એ મેજર ને ઘેરી લીધા. કિલોપેટ્રિયા બોલી કે, "શું લેશો મેજર મોત કે જીવન ? "શું કામ મોત ને શું કામ જીવન ? મોત મારું ...Read More