Last Moment - Part 3 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 3

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

थोडावेळणी प्रतिकही आला.. त्याला बघून गार्गीला तिच्याकडे लपून बघणारा प्रतीक आठवला आणि त्याची खेचायच्या उद्देशानी ती बोलली.. गार्गी - काय मग झालं का तुझं काम?? आणि चेहऱ्यावर का बारा वाजलेत?? गार्गीच लग्न करणार आहेत हे पचवणं प्रतिकला अवघड जात ...Read More