ધ કોર્પોરેટ એવીલ - પ્રકરણ-65

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

ધ કોર્પોરેટ એવીલપ્રકરણ-65 પોલીસ કમીશ્નર અને ચીફની મિનિસ્ટર અભ્યંકર ફોન પર વાત કરી રહેલાં કમીશ્નર રિપોર્ટ કરી રહેલો. અભ્યંકર ભડક્યો અને ગભરાયેલો હતો કમીશ્નરને સૂચના આપી હતી. કે ત્રણે જણાને કોઇ પણ હિસાબે પકડી લો.. વાતમાં જાણે કોન્ફરન્સ કોલ ...Read More