Liberation by Amita Mangesh in Marathi Short Stories PDF

मुक्ती

by Amita Mangesh Matrubharti Verified in Marathi Short Stories

ते उन्हाळ्याचे दिवस होते, आम्ही नुकतेच त्या गावात राहायला गेलो होतो. तसे आम्ही अगदी शहरातले नाही पण खेड्यातही राहण्याचा काही अनुभव न्हवता. त्या गावात नवे जीवन आणि नवीन माणसं भेटली. ते गावं फार मोठे नव्हते, त्याच्या पासून काही अंतरावर ...Read More