Shevtacha Kshan - 10 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 10

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

अमितला बघताच गार्गी त्याच्या जवळ गेली.. गार्गी - अमित तू इथे काय करतोय?? अमित - हुश्श , आली तुझी गाडी .. किती फोन केलेत तुला तुझा फोनच लागत नाहीय.. अग अर्धा तास झाला मी वाट पाहतोय तुझ्या गाडीची.. गार्गी ...Read More