Joy of childhood - 1 by KRUNAL PATEL in Gujarati Children Stories PDF

બાળપણની મોજ - 1

by KRUNAL PATEL in Gujarati Children Stories

બાળપણની મોજ નમસ્કાર મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે બાળપણ એ આપણને મળેલ અમૂલ્ય અને અજાયબ ભેટ છે , પણ હવે શુ! એ તો આપણા પાસેથી ક્યારનુંય ભાગી ગયું.આપણને તો પછી ખબર પડી કે આટલી અમૂલ્ય ભેટ આપણે ગુમાવી ...Read More