Balance sheet by Mangal Katkar in Marathi Short Stories PDF

बॅलन्सशीट

by Mangal Katkar in Marathi Short Stories

सातचा गजर वाजला. राजारामने किलकिल्या डोळ्यांनी मोबाईल बघून बंद केला व तो पुन्हा अंथरूणावर आडवा झाला. त्याची पत्नी माधुरी पहाटे साडे चार वाजता उठून, पाणी भरून थोड्या वेळापूर्वीच झोपली होती. गजरच्या आवाजाने तीही जागी झाली. पण उठण्याची घाई नसल्याने ...Read More