Shevtacha Kshan - 35 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 35

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

गार्गीला दुसऱ्या खोलीत आणलं , खोली खूप छान हवेशीर आणि भरपूर नैसर्गिक उजेड येईल अशी होती.. त्याला दोन खिडक्या आणि ऐसपैस खोली होती.. तिला खोलीत पोचवल्यावर नर्स ने तिला विचारलं की "खोली आवडली का ताई आता?" पण तीच ...Read More