Shevtacha Kshan - 36 by Pradnya Narkhede in Marathi Fiction Stories PDF

शेवटचा क्षण - भाग 36

by Pradnya Narkhede in Marathi Fiction Stories

गार्गीच्या वडिलांनी प्रतिकला गार्गीच्या घरून सगळ्यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन येण्यास सांगितलं.. आणि तसच घरी सुद्धा फोन करून कळवलं.. त्यानेही लगेच सगळ्यांना हॉस्पिटलमध्ये आणलं.. गार्गीच्या वडिलांनी मोठ्या कष्टाने सगळ्यांना गौरवच्या अकॅसिडेंट बद्दल सांगितलं.. ते ऐकून सगळ्यांच्या शरीरातील त्राण च निघून गेला.. ...Read More