How are you? by vaishnavi in Marathi Short Stories PDF

तु-असा कसा रे

by vaishnavi in Marathi Short Stories

आज पुन्हा तुजी खूप आठवण येतेय.ये न आता परत किती वाट बघायची तुजी? पण तु काही आला नाहीस. अजून किती वाट बघायला लावणार आहेस तू येणारे लवकर ,या आठवणी नकोश्या झाल्या आहेत ,फक्त तु हवा आहेस मला.बघ मी आज ...Read More