Mother's mother by Adv. krishna patil. in Marathi Short Stories PDF

आईची आई

by Adv. krishna patil. in Marathi Short Stories

......मदर्स डे #### आईची आई ###.....आईची आई म्हणजे आज्जी कशी होती आता आठवत नाही. आईचा आज्जीवर आणि आज्जीचा आईवर खूप जीव होता एवढं मात्र आठवतंय.आई एकुलती एक. तिला सख्खा भाऊ नाही. सख्खी बहिण नाही. आज्जीचे माहेर तांदळगाव. गावापासून दोन ...Read More