ધ ગુજ્જુ એન્ડ ગન્સ - 23 (બદલો પૂરો)

by Urvil Gor Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

ટોમી રોકેટ લોન્ચર લઈને નીચે બેઠો અને જ્યાંથી ફાયરિંગ થઈ રહ્યું હતું ત્યાં છૂપાઈને લોન્ચર હાથમાં પકડી નિશાન સેટ કર્યું... જેવું તેણે લોન્ચર ટ્રિગર દબાવ્યું લગભગ બે થી ત્રણ સેકન્ડમાં જ... શુંનનનન કરતું રોકેટ સીધું સામે રહેલી એક હવેલીના ...Read More