હૃદય દ્વારા હૃદયને લખાયેલા પત્રો - 3

by Yakshita Patel Matrubharti Verified in Gujarati Letter

(3)ડિયર મન,તું પણ ગજબ છે. ક્યારેક અહીં તો ક્યારેક તહીં. કોણ જાણે ક્યાં ક્યાં ભટકે છે. એક જગ્યા શાંતિથી બેસતા તો તને આવડતું જ નથી કદાચ. જ્યારે હોય ત્યારે બસ ભાગતું ફરે છે. બહુ જબરું છે તું અને બહુ ...Read More