Fifty-five at first. by रंगारी in Marathi Short Stories PDF

पहिले पाढे पंचावन्न.

by रंगारी in Marathi Short Stories

प्रेम ही चमत्कारी भावना फक्त मेंदूतील एक रसायन आहे हे शास्त्रीय सत्य मानायला मन धजावत नाही. कारण, प्रेमाचा आवाका मेंदूपूरताच सीमित राहत नाही. कवटीच्या सीमा भेदून सगळ्या रोमरोमात प्रेमाचा संचार होत असतो. प्रेम ही मानवाला पुरून उरणारी भावना आहे. ...Read More