Paper by Divya in Gujarati Short Stories PDF

કાગળ

by Divya in Gujarati Short Stories

1. મા નો હોસ્પિટલમાં દાખલ દીકરાને... શુક્રવાર ની સવાર હજુ થઇ પણ નહોતી રાત નો છેલ્લો પોર હજુ ચાલુ હતો પણ કંચનબા માં હવે અજવાળું થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવાની ધીરજ બચી જ નહોતી. આખી રાત પોતાના ...Read More