Marriage Negotiations (Part 2) by लेखक सुमित हजारे in Marathi Short Stories PDF

लग्नाची बोलणी (भाग 2)

by लेखक सुमित हजारे in Marathi Short Stories

तो तसाच धावत पळत माई आभांकडे गेला आणि त्या दोघांना पाहता क्षणि विश्वनाथचे डोळे पाण्याने पाणावले माई आभांची पण तिच परिस्थिती होती दोघांचेही डोळे पाण्याने पाणावले होते त्यातच विश्वनाथला पाहून माईंनी विश्वनाथला विचारल बाळा कसा आहेस तु माईंच्या या ...Read More