Nakaltacha Pravas - 1 by kyara Golhe in Marathi Short Stories PDF

नकळतचा प्रवास - भाग 1

by kyara Golhe in Marathi Short Stories

ही गोष्ट आहे अश्या वैक्तींची ज्या नकळत आपल्या आयुष्यात येतात आणि आपलेसे होऊन जातात......चला तर सर्वात आधी भेट करून घेऊयाआणि सुरवात करूयाआपल्याप्रवासाला........ बारावीच्या सुट्टट्या संपल्या होत्या.....आज कॉलेजे मुल मूली खूप खुश होत्या...आज नंतर एक नवीन प्रवास सुरू होणार होता. ...Read More