Origin of the universe by નીલકંઠ in Gujarati Science PDF

બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ

by નીલકંઠ in Gujarati Science

સૌપ્રથમ તો બ્રહ્માંડ શું છે?! બ્રહ્માંડ એટલે કે દરેક વસ્તુ અને પદાર્થનું એક ચોક્કસ સરનામું! આ બ્રહ્માંડ છે તો આપણે છીએ! ગ્રહો છે! તારાઓ છે! જો આપણે આપણું પોતાનું બ્રહ્માંડ બનાવવું હોય તો આપણને ત્રણ વસ્તુઓની જરૂર પડે છે! ...Read More


-->