Guilty by मेघराज शेवाळकर in Marathi Short Stories PDF

अपराधी

by मेघराज शेवाळकर in Marathi Short Stories

अनघा थोडी घाबरतच रेस्टोरंट मध्ये शिरली.. जनरली मुलगी बघण्याचा कार्यक्रम घरातच होतं असतो पण.. पण असीमने हट्टाने बाहेरच भेटायचे असं सांगितलं.. आता त्याने सांगितल्यावर माई आढेवेढे घेत तयार झाली.." जपून रहा.. जास्त अघळपगळ बोलत नको बसू.. तो विचारेल त्याचं ...Read More