Morpankh - 3 by Suraj Suryawanshi in Marathi Short Stories PDF

मोरपंख भाग - 3

by Suraj Suryawanshi in Marathi Short Stories

मोरपंख भाग - 3तिने फर्स्ट time त्याला कॉफीवर भेटायला बोलवलं होत.इच्छा असून सुद्धा निखिलला कॉफीसाठी हो म्हणावसं वाटत न्हवत.कारण तिथे पुन्हा पाहिल्यावर पब्लिक प्लेस मध्ये भांडण होईल की काय असं त्याला वाटत होतं..त्याला यातून मार्ग काय काढावा सुचत न्हवत..हातात ...Read More