અનમોલ જીંદગી ની સુંદરતા

by Krisha Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

મિત્રો, આજે હું જીવનના કેટલાક શ્રેષ્ઠ અવતરણો તમારી સમક્ષ રજુ કરવા માંગુ છુ. જીવન ઈશ્વરે આપેલી અદ્ભુત ભેટ છે. જીવનમાં હાસ્ય અને દુ: ખ બન્ને છે, આનું નામ જ જીવન છે. આપણે જીવન સારી રીતે જીવવું જોઈએ. વ્યક્તિએ બધા ...Read More