રહસ્યમય દાનવ - ભાગ 1 - તે શું હતું - 5

by Dev .M. Thakkar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

5તે તેના ઘરે પહૉચ્યો અને સાંજ થવાની રાહ જોવા લાગ્યો. પછી સાંજ થતા તે ધાબામાં પહૉચ્યો.ત્યાં શુભ પણ આવ્યો. "હવે બોલ તારી જોડે શુ શુ થયું હતું.""એક દિવસ હું રાત્રે સૂતો હતો ત્યાં મેં સાંભળ્યું કે મારા નવા મમ્મી ...Read More


-->