રહસ્યમય દાનવ - ભાગ 2 - વિનાશનો પ્રારંભ - 4

by Dev .M. Thakkar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

4રંજન ત્યાં અંદર ગયો, તેને તે તલવાર ફિટ પકડી હતી, તે ગુફામાં નવા નવા અવાજો આવતા હતા, તેમાં ભૂતના અને ચુડેલોના અવાજ પણ હતા. તે આગળ વધ્યો તે ગુફામાં રંજનને કઈ નોહતું દેખાતું પણ તે આગળ વધતો ગયો વધતો ...Read More


-->