રહસ્યમય દાનવ - ભાગ 3 - કારાનું આગમન - 3

by Dev .M. Thakkar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

3ડાયને તેની જોપડીમાં એક મોટો તારો બનાયો હતો અને તેમાં વચ્ચે એક નાનો છોકરો સુઈ રહ્યો હતો અને કિનારીઓમાં કાપેલા લીંબુ રાખેલા હતા.તે લીંબુના ખાલી ચીરા પડેલા હતા અને તે ચિરામાંથી દેખાઈ રહ્યું હતું કે તે લીંબુ અંદરથી લાલ ...Read More


-->