ઇસ્પેક્ટર પ્રતાપ - ભાગ 2

by Om Guru Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપ ભાગ-2 આદિવાસીઓની પ્રતિજ્ઞા ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપ અને ગણેશ તલપડે ઉદ્યોગપતિ દીપક બીરલાના વેઇટીંગ રૂમમાં બેઠાં હતાં. ગણેશ તલપડેના મોબાઇલ ઉપર રીંગ વાગી હતી. એણે ફોન ઉપાડી વાતચીત કરી અને ...Read More