ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપ - ભાગ 4

by Om Guru Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

ઇન્સ્પેકટર પ્રતાપ ભાગ-૪ ખૂનનું રહસ્ય ક્રિકેટમાંથી ઇન્સ્પેક્ટર પ્રતાપે પોલીસ સ્ટેશને પરત આવ્યા બાદ આખા કેસની દરેક દરેક કડીઓને વારા ફરથી કાગળ પર લખવા માંડી અને કેસને પોતાના વ્યુહથી જોવા લાગ્યો હતો. ...Read More