ત્રિવેણી - નદીરૂપી ત્રણ નારીઓનો સંગમ - ૨૪

by Chintan Madhu Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

નોવોટેલ હોટલ, અમદાવાદ રૂમ નંબર ૨૦૪માં નિશા દાખલ થઇ. દરવાજાની બરોબર સામે જ ગોઠવેલ સોફા પર શિલ્પા બિરાજમાન હતી. નિશાએ શિલ્પાના કિનાયને અનુસરી સોફા પર સ્થાન ગ્રહણ કર્યું, જે સોફો બરોબર ...Read More