ઈન્સ્પેક્ટર ACP - સસ્પેન્સ ક્રાઈમ થ્રીલર - 5

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

ભાગ - ૫વાચક મિત્રો,આગળના ભાગમાં આપણે જાણ્યું કે,ડોક્ટર સાહેબ, સીતાબહેનને તપાસી શીવાભાઈ સરપંચને જણાવે છે કે, સરપંચ સાહેબ, આપણે સીતાબહેનને બચાવી ન શક્યા. એ આપણને મૂકીને, એમના રામજી પાસે પહોંચી ગયા છે. ડોક્ટરના મોઢેથી આટલું સાંભળતા જ, સરપંચ શીવાભાઈ, ...Read More