Our unfinished story by Ankit Mukade in Marathi Short Stories PDF

अधुरी प्रेम कहाणी

by Ankit Mukade in Marathi Short Stories

एक अधुरी प्रेम कहाणी. नशीबात जे भेटत नाही त्याचा साठी त्याचा माघे तो वळतो , पण जगणे तर सोतालाच आहे त्या वक्ती शिवाय सुरेश आणि कल्याणी, त्यांचे लग्न जुळलंय होत, ते दोघे हि त्यांचा लग्न साठी खूप उत्सुकत होते, ...Read More