કાવ્ય અને ગઝલ સંગ્રહ - 4

by Tru... Matrubharti Verified in Gujarati Poems

Please read....And.....If you like and enjoy.. please rate it .......Have a great life.......****************************************************1.કૃષ્ણને રાધા....******************કેમ ના યાદ આવે કૃષ્ણને રાધા...એ પ્રેમના શબ્દો, એ મૌનની ભાષા ....નથી કોઈ શરત ને નથી કોઈ વચન...બસ,પરસ્પર સ્વીકાર કરતા બે નયન....સમર્પણ સર્વ બસ કોઈ અપેક્ષા ...Read More