ધ સ્કોર્પિયન - પ્રકરણ – 27

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પ્રકરણ-27 ઝેબાનાં રૂમમાં વિકૃત બાંડીયો તૌશિક આવીને ઝેબાને ડ્રગ આપીને પોતાની મનમાની કરાવી રહેલો. નશાથી ધૂત થયેલી ઝેબા તૌશિક કહે એમ કરી રહી હતી એણે તૌશિકનાં કહેવા પ્રમાણે પોતાનાં બધાં કપડાં ઉતારીને સાવ નગ્ન થઇ ગયાં પછી તૌશિકનાં ધક્કાથી ...Read More