Rat's hat by Jas lodariya in Gujarati Children Stories PDF

ઉંદરની ટોપી

by Jas lodariya Matrubharti Verified in Gujarati Children Stories

એક ઉંદર હતો. એને રસ્તા પરથી એક સરસ મજાનો કાપડનો ટુકડો મળ્યો. એને થયું, લાવ ને આની મજાની ટોપી બનાવું. એ તો કાપડનો ટુકડો લઈને પહોંચ્યો દરજી પાસે.ઉંદર દરજીને કહે, "દરજીભાઈ, દરજીભાઈ, મને ટોપી સીવી આપો".દરજી કહે, "જા. જા. ...Read More