Wakadewad - A thriller - 1 by Bhushan Patil in Marathi Short Stories PDF

वाकडेवड - एक रोमांच - 1

by Bhushan Patil in Marathi Short Stories

 वाकडेवड - एक रोमांच भाग 1 (या कथेद्वारे अंधश्रद्धा पसरवण्याचा लेखकाचा मुळीच उद्देश नाही. कथेतील घटना निव्वळ कल्पित आहेत.) आठ वाजले तरी माझी झोप उघडली न्हवती. रात्री खिडकीचा दरवाजा लावायला विसरलो होतो. सकाळी वाऱ्याच्या झुळूकीने खिडकी उघडली होती. ...Read More