જીવનમાં બદલાવ લાવવાની જરૂર કેમ ? અને બદલાવ કેવી રીતે લાવવો

by Hemant Pandya Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

શરૂઆત લાગણી ભાવના રાગ દ્રેષ થી કરીએ આજે, રાગ એટલે પ્રેમ કે લાગણી કે ગમવું , અને દ્રેષ એટલે નફરત કે અણગમોહવે સભજી લઈ એ ખુદનો દાખલો સમજીનેજઘડીકમાં માઠું લાગી જાય ઘડીકમાં સારૂં, આપણા વખાણ કે લાભની વાત કરે ...Read More