RUH - The Adventure Boy.. - 2 by Hemali Gohil Rashu in Gujarati Biography PDF

RUH - The Adventure Boy.. - 2

by Hemali Gohil Rashu in Gujarati Biography

પ્રકરણ 2 માતાનો સુનો ખોળો...!!! ડૉક્ટર બાળકની તપાસ કરે છે અને ઈંન્જેકશન પણ આપે છે.... છતાં બાળકનો શ્વાસ ધીમો પડતો જાય છે... કમળાબેનના પણ એકાએક હૃદયના ધબકારા વધી જાય છે..... ડૉક્ટરની આમ-તેમ દોડાદોડી જોઈ કમળાબેન ગભરાઈ જાય છે..... સાસુમાતા ...Read More