Eka Zadachi Gochi - 2 by Chandrakant Pawar in Marathi Short Stories PDF

एका झाडाची गोची - भाग २

by Chandrakant Pawar in Marathi Short Stories

मकाजी, मकाजीची आई, त्याची पत्नी झाडामुळे पार मेटाकुटीला आले होते.पण त्यांचा काहीच इलाज चालत नव्हता. झाडा पुढे त्यांनी अगदी त्यांचे हात टेकले होते.आठ दिवसांपूर्वीच मकाजीची मुलगी झाडाच्या खोडाला अडकून पडली होती.तिला इजा झाली नव्हती.पण थोडेफार खरचटले होते. तिला मुका ...Read More