Determination....to win the fight - Part 2 by prajakta panari in Marathi Women Focused PDF

निर्धार.... लढूनी जिंकण्याचा - भाग 2

by prajakta panari in Marathi Women Focused

सलोनी भरभर चालत होती. आज तिला खूपच उशीर झाला होता. किर्र अंधार पडला होता. मनात विचारांचे वादळ उठले होते. का कोणास ठाऊक पण आज तिच मन खूपच अस्थिर झाल होत. काहितरी अघटीत घडणार आहे अस राहून राहून वाटत होत. ...Read More