બૉર્ડની પરીક્ષા આપનારને મળવા આવતાં સંબંધીઓ

by Mrs. Snehal Rajan Jani Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

લેખ :- બૉર્ડની પરીક્ષા આપનારને મળવા આવતાં સંબંધીઓલેખિકા :- શ્રીમતી સ્નેહલ રાજન જાનીઆપણે ત્યાં બૉર્ડની પરીક્ષા આપવા જનાર વિદ્યાર્થીને એવી રીતે લેવામાં આવે છે જાણે કે યુદ્ધ લડવા જતો કોઈ યોદ્ધો! વર્ષની શરૂઆતથી જ એને બૉર્ડનાં નામે ગભરાવી દેવામાં ...Read More