સથવારો.....સંબંધો ભાગ્યનાં - 5

by Dr.Chandni Agravat Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

સાકર અને નાનજીનો સંસાર ●●○○○●●●●○○○○●●●●○○○●●●●○○○○ ગૌધુલીવેળા થઈ નાનજી ફળીયામાં બેઠો બેઠો હુક્કો ગડગડવતો હતો ,એ એની ધૂનમાં સાકરને વિસરી જ ગયો.બીજી બાજું સાકર અંદરનાં ઓરડામાં કોઠાબાજું ખુલતાં કમાડનાં ઉંબરે બેઠી હતી.બંને વચ્ચે એકપણ શબ્દની આપ -લે હજી થઈ નહોતી. ...Read More