Yakshini - 2 by Dr.Swati More in Marathi Short Stories PDF

यक्षिणी - भाग 2

by Dr.Swati More in Marathi Short Stories

त्या वासाने मात्र हळू हळू तिच्या मनाचा ताबा घेतला. तिची अवस्था कस्तुरी मृगासारखी झाली.मन मोहित करणारा वास तर येतोय पण कुठून हे कळत नव्हते.तो वास तिला क्षणभर का होईना तिचं दुःख विसरायला लावतो.कशीतरी घरी पोहोचते. आजच्या प्रसंगाबद्दल घरी मात्र ...Read More