Is this possible? by Sudhakar Katekar in Marathi Short Stories PDF

हे शक्य आहे का?

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Short Stories

समाजात अशी एक विचार धारा आहे की,ज्येष्ठ नागरिकांचा अनुभव विचारात घेता त्यांच्या अनुभवाचा फायदा समाजाला घेता येतो किंवा घरातील नातू अथ