વિજયનું તત્વજ્ઞાન Gunvant Vaidya દ્વારા Philosophy માં ગુજરાતી પીડીએફ