Jivan khajano - 2 by Rakesh Thakkar in Gujarati Motivational Stories PDF

જીવન ખજાનો - 2

by Rakesh Thakkar Verified icon in Gujarati Motivational Stories

જીવનમાં સારા બનવું હોય તો સારી પ્રેરણા જરૂરી છે. જીવનમાં વિષ નહિ પણ અમૃત ઘોળાય તો આ ફેરો ફોગટ ના જાય. આપણા સંતો અને મહાનુભાવોના જીવનના નાના નાના પ્રસંગો ક્યારેક જિંદગીભરનું ભાથું આપી જાય છે. નાનો પણ રાઇનો ...Read More