મુખર

મુખર Matrubharti Verified

@mayurshrimali4678

(176)

39

33.7k

89k

About You

"મૌન રહી શકું નહીં, માણસ છું, મશીન નહીં."