शब्दांचा हिमालय गाठता येईल की नाही सांगता येत नाही,पण विचारांची टेकडी जरी पार झाली तरी जीवन सार्थक होईल - "दि सुभाष"

  • (1)
  • 33
  • (1)
  • 2.3k
  • (3)
  • 41
  • (1)
  • 35
  • (0)
  • 48
  • (1)
  • 111