माझी अशी काही खास ओळख नाही.गाव -हणमंत वडीये,कडेगाव(सांगली).सध्या पुण्यात राहतो.मराठी संस्कृती' विषयात पदवीधर होऊनही मनासारखे काम मिळाले नाही,पण मनसोक्त वाचन' या आवडत्या व्यसनाने कुठल्या गोष्टीच्या कमतरतेची खंत किंवा कमतरता वाटत नाही.प्रेम भावनेवर लिहायला आवडतं.भावनांचा आदर आणि कदर हा माझ्या लिखानाचा मुख्य विषय घेऊन प्रत्येक सहृदय माणसाच्या भावना प्रवाहीत करण्याचा लेखनाचा प्रपंच.