• શાહબુદ્દીન રાઠોડ | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • સંવેદના : યુવાની ધર્મ

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • સાહિત્યના સંસ્કાર | જયભાઈ વસાવડા

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • સંજુ વાળા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • હિરેન ગઢવી | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સુભાષ ભટ્ટ | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • નીતીન વડગામા | | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • એક બીજાને ગમતા રહીયે । સાંઇરામ દવે

 • સુગમ સંગીત : સુર શબ્દનુ સહિયારુ | તુષાર શુક્લ

 • રાજેન્દ્ર શુક્લ | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • શબનમ ખોજા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જીવન: ખોજ અને મોજ । ભાગ્યેશ ઝા । સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • કોલમ્સ : ડેડલાઈનના વિશ્વમાં ડોકિયું