• કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - જૈન દર્શન

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • આરતી પટેલ સાથે વાર્તાલાપ

 • ભીખુદાન ગઢવી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જવલંત છાયા - જૈન દર્શન

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • અંકિત ત્રિવેદી - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • દર્શના ત્રિવેદી - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • અધીર અમદાવાદી - ચીઝ ઢેબરાં પુસ્તક વિષે

 • યોગેન્દ્ર વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • અરુણા ઈરાની । નવભારત સાહિત્ય મંદિર

 • અંકિત ત્રિવેદી - જૈન દર્શન

 • બ્રહ્મવિહારી સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • શૈલેષ સાગપરીયા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અંકિત ત્રિવેદી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • ડૉ. મીહિર ઉપાધ્યાય (સાહિત્ય સરિતા)

 • સુભાષ ભટ્ટ - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • લેખક બેલડીનો સરપ્રદ સવાંદ

 • નિરેન ભટ્ટ સાથે સંવાદ - સાહિત્ય સરિતા

 • ભાવના સોમૈયા । નવભારત સાહિત્ય મંદિર

 • જ્યોતિ ઉનડકટ । નવભારત સાહિત્ય મંદિર

 • આરતી પટેલ । નવભારત સાહિત્ય મંદિર